2335 Porazit tři nepřátele

Ne jednoho, ale tři nepřátele
musím porazit:
své spící tělo,
své nečisté vitálno
a svou pochybující mysl —
jestliže chci skutečně a opravdově vrůst
do nekonečné Blaženosti Uspokojení.