2374 Jednoduchost vyřešila mé problémy

Měl jsem dva problémy.
Má jednoduchost
je konečně vyřešila.
Má jednoduchost přeměnila
mou váhavou mysl
na odvážnou mysl.
Má jednoduchost přeměnila
mé bojácné srdce
na jásající srdce.