2374 Jednoduchost vyřešila mé problémy

Měl jsem dva problémy.
Má jednoduchost
je konečně vyřešila.
Má jednoduchost přeměnila
mou váhavou mysl
na odvážnou mysl.
Má jednoduchost přeměnila
mé bojácné srdce
na jásající srdce.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 24.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2016.

Toto je 476th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 24, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »