2381 Prověřuj svou mysl nebojácně

Prověřuj svou mysl nebojácně.
Prohledávej své srdce pečlivě.
Dokážeš ve svém zasvěceném životě nalézt Nebe.