2403 Každý nový začátek

Každý vážný problém
zvyšuje intenzitu mého Boha-milujícího srdce,
věř nebo nevěř.

Každá smutná prohra
pročišťuje můj Bohu-sloužící život,
věř nebo nevěř.

Každý nový začátek
posiluje mé rozhodnutí
a prodlužuje mou aspiraci,
věř nebo nevěř.