2567 Má mysl mi říká

Ráno
mi má mysl říká:
„Mladý muži,
jsi nanejvýš užitečný.“

Večer
mi má mysl říká:
„Starý muži,
jsi naprosto zbytečný.“