2716 Vidět Tvář Boha

Má touha po Bohu ví,
že vidět Tvář Boha je opravdu důležité.
Ale důležitější je
mít hluboko uvnitř svého srdce
stále naříkající pláč
po tom, abych viděl Jeho Tvář.