2720 Nemožné

Štědrá mysl
a skoupé srdce:
je to vůbec možné?
Ne, nikdy!

Dokonalý život
a nedokonalá duše:
je to vůbec možné?
Ne, nikdy!