3344 Změny ve svém životě aspirace

Změny ve svém životě aspirace
musíme přijímat stejně oduševněle a radostně,
jako přijímáme inspirující
a poutavé změny ročních období.