3422 Jsem velmi šťastný

Jsem velmi šťastný,
protože jsem dobyl sám sebe,
a ne svět.

Jsem velmi šťastný,
protože jsem miloval svět,
a ne sám sebe.

Jsem velmi šťastný,
protože jsem se neodevzdal
ani světu, ani sám sobě.