3441 Bůh tě může učit

Bůh tě může učit
jak sám sebe
oduševněle a dokonale
milovat jen tehdy,
když budeš cítit a vědět,
že jsi zcela vyčerpal
lstivé umění sebepodvádění.