3807 Bůh ti odepře

Neobávej se vnitřní
a vnější poslušnosti.
Budeš-li se obávat
své vnitřní poslušnosti,
Bůh ti odepře své Srdce Uspokojení.
Budeš-li se obávat
své vnější poslušnosti,
Bůh ti odepře své Nohy Ochrany.