3891 Zeď veselosti

Zůstaň veselý,
neboť pevnou zdí veselosti
nemůže proniknout nic ničivého.