3966 Odpustím a zapomenu

Odpustím a zapomenu.
Odpustím své bývalé neochotě
meditovat na Boha.
Úplně zapomenu
na svého velmi, velmi starého přítele:
nevědomost.