4052 Budu Tě poslouchat bezpodmínečně

Můj Pane,
budu Tě poslouchat
bezpodmínečně,
pod podmínkou, že mi řekneš,
že jsem Tvůj nejlepší student.

„Mé dítě, povím světu,
že jsi můj nejlepší student pod podmínkou,
že budu tvým jediným Učitelem
a ty se úplně vzdáš svého druhého učitele:
nevědomosti.“