4317 Slabost kazí božskost

Moc kazí to lidské v nás:
toto ví každý.
Slabost kazí to božské v nás:
vypadá to, že se o toto poznání
nikdo nezajímá.