4323 Žij svůj vlastní život radostně

Žij svůj vlastní život radostně.
Běž za hranice svého života statečně.
Nikdy ale nepodlehni pokušení
napodobovat druhé.
Nikdy!