4328 Každá myšlenka je nátlak

Každá myšlenka je nátlak.
Každý nátlak je zkušenost.
Každá zkušenost je buď
množstvím nevědomosti,
nebo
kvalitou moudrosti.