4366 Soutěžení

Soutěžení je dobré za předpokladu,
že je to soutěžení v sebepřekonání,
a ne soutěžení
v předvádění ega.