4729 Naděje pomáhá mé pochybnosti

Naděje pomáhá mé pochybnosti.
Naděje opatruje mou víru.
Naděje nese přípravné světlo mého srdce.
Naděje se vznáší daleko za a uvnitř.