4900 Miluješ-li Boha

Nemiluješ-li Boha
a nechceš-li milovat Boha,
a přesto chceš pro Boha něco udělat,
tak tvá nevyžádaná pomoc
není nic než troufalost.

Miluješ-li Boha
a chceš-li Bohu sloužit proto,
abys Jej mohl milovat,
tvá oduševnělá služba
je Mu mnohem dražší,
než si dovedeš představit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 49.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1982.

Toto je 518th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 49, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »