4940 Nebe je jím potěšeno

Nebe je jím potěšeno,
protože se hanbí za svou minulost.
Peklo je jím potěšeno,
protože se bojí své budoucnosti.