578 Ó když je můj smutek sladký

Ó když je můj smutek sladký,
vidím Soucitné Nohy Boha.

Ó když je má radost čistá,
vidím Osvěcující Oko Boha.