5902 Jsem v Boží Lodi Odpuštění

Nemusím vědět, kde je teď Bůh,
ale vím, kde jsem já.
Jsem v Jeho Lodi Odpuštění
plavící se vstříc Jeho Pobřeží Uspokojení.