5908 Ale také mám

Mohu mít vyprahlou mysl,
ale také mám čisté srdce.
Mohu mít nepokojné vitálno,
ale také mám plodnou duši.