599 Jeden klíč života

Je jen jedna filozofie:
Boha lze spatřit
pomocí mého pláče aspirace.

Je jen jedno náboženství:
Svítání mého života začíná
krásou Božího Soucitu.

Je jen jeden klíč života:
Žiji, abych miloval Boha.
Bůh žije, aby mě očistil a zdokonalil tak,
aby na bojišti mého života
mohl vztyčit Prapor Svého Vítězství.