6101 Protože tvé srdce potřebuje Boha

Protože tvé srdce potřebuje Boha,
Bůh tě volá.
Protože tě Bůh volá,
můžeš být ujištěn,
že tě nechá pocítit,
že tě miluje nekonečně víc,
než miluješ sám sebe,
a že Jeho Zájem o tebe
s tebou zůstane po celou Věčnost.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 533rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 62, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »