6140 Usvědčen světlem svědomí

Protože jsi byl usvědčen
svým světlem svědomí,
máš další možnosti se dívat
po lepším dni,
jasnějším světle
a výživnější blaženosti.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 62.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 533rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 62, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »