619 Skutečně mě chceš učinit šťastným?

Ó má mysli,
skutečně mě chceš učinit šťastným?
Tak zastav, zastav přemýšlení.

Ó mé srdce,
skutečně mě chceš učinit šťastným?
Tak začni, začni cítit.