6302 Děti tvé mysli

Tak jako se rodiče zřeknou svých dětí,
jestliže jsou extrémně špatné,
můžeš se zřeknout
dětí své mysli.
Jsou-li ale myšlenky
z tvé mysli dobré,
tak je obejmi mateřskou láskou
a považuj je za své vlastní,
zcela vlastní.