6402 Nebyl jsem schopný projevit

Běda, kvůli mému slabému tělu,
vitálnu, mysli a srdci,
jsem nebyl schopný projevit
svého Milovaného Nejvyššího tak,
jak jsem Mu to slíbil před tím,
než jsem vstoupil do arény světa.
Běda, běda!

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 65.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 536th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 65, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »