6405 Modlitby mé mysli

Můj Milovaný Nejvyšší
mě nejupřímněji miluje.
Proto neodpovídá
na dost mých modliteb,
zvláště modliteb mé mysli.