6423 Jestliže je tvé srdce inspirováno

Jestliže je tvé srdce inspirováno
plakat jako sirotek,
pak Bůh Otec a Bůh Matka
k tobě určitě přijdou
a naučí tě, jak s Nimi tančit
Jejich vlastní Tanec Nesmrtelnosti.