6433 Vnitřní vůle

Máš-li vnitřní vůli,
použij ji správně.
Použij ji k ovládnutí
svého vnějšího života.

Máš-li vnější vůli,
použij ji správně.
Použij ji k nasycení
a potěšení svého vnitřního života.