661 Z legrace

Bůh mi dal
z legrace malou mysl.
Dávám Bohu
se smrtelnou vážností velký problém:
svůj zbytečný život.