7203 Učitelé

Má duše učila mé srdce,
jak létat.
Mé srdce učilo mou mysl,
jak plakat.
Ale má mysl nyní učí můj život,
jak vzdychat.