7210 Tři nepomíjející zármutky

Nečistá mysl,
nejisté srdce
a marný život:
toto jsou jeho
tři nepomíjející zármutky.