7231 Nyní mé srdce pláče

Byla doba,
kdy mé srdce plakalo a plakalo,
aby našlo Boha.

Nyní mé srdce
pláče a pláče,
aby neztratilo Boha.