7234 Potkal jsem Boha

Jednou jsem potkal Boha,
jak šel po ulici.
K mé nevýslovné radosti
mi řekl,
že Jeho Srdce Oceánu Soucitu
smyje všechny mé
nesčetné nedokonalosti.