730 Křídla mé modlitby mne nesou

Křídla mé modlitby
mne nesou nahoru do Nebes,
abych spatřil Boží Krásu.

Křídla mé meditace
nesou Boha dolů na zem,
aby spatřil čistotu mého srdce.