7402 Má je mysl

Má je mysl,
která touží po
prostém úsměvu.

Mé je srdce,
které touží po
upřímném pláči.

Můj je život,
který touží po
dokonalém běhu.

Můj je Bůh,
který se stará o
let překonávání.