7424 Tvé srdce omlouvá

Tvé srdce omlouvá
slabosti tvého celého života.
Tvá mysl omlouvá
jen tvé vlastní slabosti.
Nemůže a nechce omlouvat
nic a nikoho jiného na zemi.