770 Vnitřní problém

Všechny naléhavé problémy světa
mohou být vyřešeny jen tehdy,
bude-li vyřešen vnitřní problém.
Co je tímto vnitřním problémem?
Vnitřním problémem je:
Kdo jsem já?