7905 Láska pokušení

Nebuď hloupý!
Božská Láska Boha
tě nepřichází uspokojit
od chvíle, kdy ses již uspokojil
láskou pokušení lidského života.