8008 Staneš-li se zbožným hledajícím

Staneš-li se zbožným hledajícím
Božího Světa Lásky,
Bůh ti zaručí,
že si budeš stále cenit
Blaženosti Jeho Vize.