8018 Cesta Světla

Kdo tě žádá, abys procházel
nekončícím tunelem temnoty?
Nevidíš, že cesta světla
může být snadno nedílnou součástí
pokladu tvého života?