8032 Vidím řeku Tvého Úsměvu

Můj Pane, vidím řeku Tvého Úsměvu,
jak proudí mýma očima.
Nemohu Ti oduševněle a bezpodmínečně
ukázat
tanec plamenů blaženosti mého srdce?