8048 Oduševnělý úsměv hledajícího

Oduševnělý úsměv hledajícího
je trvalou květinou
v zahradě Srdce
jeho Milovaného Nejvyššího.