887 Myslím na Boha

Myslím na Boha, protože
potřebuji Boží Sílu.

Bůh myslí na mne, protože
potřebuje mou lásku.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 9.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce .

Toto je 416th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 9, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »