9104 Prázdnota a odhodlanost

Mohu-li upřímně cítit,
že mé srdce je naplněno prázdnotou a odhodlaností,
můj Pán Nejvyšší mi dá bezpochyby pocítit
krásu a božskost Své Plnosti.