9116 Obětavá služba

Obětavá služba
je okamžitý pokrok.
Místo toho, abychom pracovali pro své malé já,
sloužíme svému velkému Já, Nejvyššímu.
Obětavá služba nám pomáhá
vyjít ze svých omezených rozměrů těla
a svých omezených hranic mysli.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 1983.

Toto je 566th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Deset tisíc milovaných květů, část 92, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »